Webquest

Una webquest (WQ) és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d'un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats.

Generalment, es tracta d'una pàgina que proposa als participants una història suggeridora per tal que aconsegueixin una sèrie d'informacions en unes pàgines d'Internet concretes, extraient les seves conclusions a partir del treball cooperatiu. Els objectius són combinar els continguts curriculars amb l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'aula, en un aprenentatge de descobriment guiat.
[Font: Viquipèdia]


  • Per  a l'àrea de Religió Catòlica:
- "Palestina en temps de Jesús"

- Abraham.
- Bullying: maltrato entre alumnos.
- Celebramos la Navidad.
- Creyentes del siglo XX y XXI.
- El año litúrgico.
- El Bautismo.
- El Cristianismo y los Derechos Humanos.
- El Concilio de Trento.
- El Concilio Vaticano II.
- El Diluvio Universal.
- El Matrimonio.
- El Monacato.
- En busca de dignidad.
- En busca de la paz.
- Ética y religiones del mundo.
- Jesús, el Mesías anunciado.
- Jesús de Nazaret, ¿mito o realidad?
- La Confirmación.
- La Eucaristía.
- La Inquisición.
- La Pasión de Cristo.
- La Penitencia.
- La Reforma.
- La Religión.
- La Semana Santa.
- La Tolerancia.
- La Vida de los sacramentos.
- Las Bienaventuranzas.
- Las cinco religiones más importantes.
- Las fiestas de la fe.
- Las grandes religiones.
- Las grandes religiones II.
- Las tres grandes religiones.
- Los amigos de Jesús.
- Los apóstoles de Jesús.
- Los primeros cristianos.
- Los Profetas.
- Los sacramentos.
- Los sacramentos II.
- Los santos Evangelios.
- María de Nazaret.
- Religiones muy antiguas.
- San Pedro, Apostol.
- Un viaje fantástico (el arte religioso)

Pots oferir-nos els teus enllaços mitjançant un comentari dins aquesta entrada. Aquests enllaços seran introduits al llistat!