Contacte


Si voleu contactar amb nosaltres podeu fer-ho mitjançant qualsevol d'aquests mitjans:
  • Adreça:

IES Marratxi (dilluns, dimecres i divendres).
IES Sant Marçal (dimarts i dijous).
  • Per correu electrònic: ucuevasge@iesmarratxi.org
  • Al formulari de contacte que trobaràs a la part inferior.